Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 2021

3 grudnia odbyło się Pasowanie na przedszkolaka. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym, w którym zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne i taneczne. Następnie złożyły ślubowanie i obiecały przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom oraz zgodnie się bawić w przedszkolu. Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na przedszkolaka. Po przyrzeczeniu i pasowaniu dzieci zostały obdarowane dyplomami oraz słodkimi prezentami. Nad całością czuwały Panie Halina Cieślak i Agnieszka Stodolska. Zapraszamy do galerii.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ