Szkoła Podstawowa w Bieniowie

ORTOGRAFFITI

ORTOGRAFFITI to program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z trudnościami w nauce. W naszej szkole zajęcia trwają już trzeci roki  odbywają się raz w tygodniu. Uczniowie kontynuują pracę z zeszytami w domu. Program stwarza możliwość objęcia pomocą każdego ucznia  z trudnościami w nauce. Zajęcia prowadzi Pani S. Lenda.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ