Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIENIOWIE
2022/2023


DYREKTOR:
MAŁGORZATA MARKOWSKA

język polski

GRONO PEDAGOGICZNE:

IRENA ANDRUSZKIEWICZ-BARYŁA
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, świetlica, wychowawczyni kl. 1

ANNA ANTKIEWICZ-ZACZKOWSKA
język polski, rewalidacja, pedagog specjalny, wychowawczyni kl. 6

KATARZYNA BELICZYŃSKA
chemia

HALINA CIEŚLAK
wychowanie przedszkolne, wychowawczyni w oddziale przedszkolnym (OP 1)

SYLWIA CZARNY
język angielski

MAŁGORZATA JANIA
matematyka

ANNA JASIŃSKA
przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawczyni kl. 8

GRZEGORZ KOHLMAN
historia, wiedza o społeczeństwie

KRZYSZTOF KNOP
fizyka

KATARZYNA KOPERNICKA
język niemiecki, matematyka, wychowawczyni kl. 7

JAROSŁAW KROPSKI
edukacja dla bezpieczeństwa

EWELINA KRÓLIK
informatyka

ANNA KRUSZWIC
edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, logopeda, rewalidacja,
pedagog specjalny, wychowawczyni kl. 2

SYLWIA LENDA
pedagog, plastyka, muzyka, świetlica, wychowawczyni kl. 5

DARIUSZ MICHALEWICZ
wychowanie fizyczne, świetlica, wychowawca kl. 4

ANNA MIELCZAREK
wychowanie przedszkolne, świetlica

JADWIGA MUŃKO
doradztwo zawodowe

BARBARA PIETRZAK
edukacja wczesnoszkolna, edukacja przez szachy, świetlica, wychowawczyni kl. 3

ARTUR PIĘTA
geografia

JUSTYNA RUDA
rewalidacja

JAROSŁAW RYŚ
język niemiecki

BARBARA SOBAŃSKA
wychowanie przedszkolne, logopeda, rewalidacja, wychowawczyni w oddziale przedszkolnym (OP 2), świetlica

MARCIN STEC
religia, rewalidacja, świetlica


PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI:

ADMINISTRACJA:
DANUTA TYSZKOWSKA
sekretarka


OBSŁUGA:
MARIA GRAJNERT

ELŻBIETA KAŹMIERCZAK

ZOFIA KOZUBSKA

BOŻENA KRZYWISZYN

ANDRZEJ LIDTKE


POMOC NAUCZYCIELA:

AGNIESZKA STODOLSKA

DIANA ZUBOVA


PIELĘGNIARKA:
GENOWEFA ARTYMOWICZ

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ