Szkoła Podstawowa w Bieniowie

EDUKACJA PRZEZ SZACHY

Od września 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Polskiego Związku Szachowego pt. „Edukacja przez Szachy w Szkole". Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

W projekcie biorą udział uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III). Zajęcia szachowe prowadzone będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Projekt finansowany jest ze środków samorządowych, przy współudziale Polskiego Związku Szachowego, który zapewnił wyposażenie szkoły w podstawowy sprzęt szachowy.

Strona kampanii -  http://szachywszkole.pzszach.pl/

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ