Szkoła Podstawowa w Bieniowie

WOLONTARIAT

27 maja odbył się w naszej szkole apel poświęcony dobrowolnej, bezpłatnej i świadomej działalności na rzecz innych, czyli wolontariatowi. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 4-8 oraz klasa 3 gimnazjum. Specjalnym gościem była pani Dominika Danielak, która wolontariatem zajmuje się na co dzień, ponieważ jest koordynatorką Centrum Wolontariatu Caritas w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Po apelu uczniowie klas 8 i 3 gimnazjum uczestniczyli w warsztatach Ja- wolontariusz, które przygotowują do teoretycznej i praktycznej pracy wolontariusza oraz poruszają zagadnienia dotyczące praw i obowiązków osób zajmujących się wolontariatem. Apelem rozpoczęliśmy akcję pomocy dla osób potrzebujących, bezdomnych, znajdujących się trudnej sytuacji życiowej, którzy są podopiecznymi Caritas w Zielonej Górze. To właśnie tam zostaną przekazane produkty długoterminowe, które uda nam się zebrać w szkole. Zapraszamy wszystkich chętnych, aby włączyli się do tej akcji, bo POMOC- TO MOC, a dzielenie się bezinteresownie z innymi jest szczególnym dobrem, tak bardzo dzisiaj potrzebnym.

Danuta Gomółka


PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ