Szkoła Podstawowa w Bieniowie

ŚLADAMI HISTORII - MAŁA OJCZYZNA

7 grudnia uczniowie klasy IV uczestniczyli w wycieczce dydaktyczno- krajoznawczej do Żar. Głównym celem wyprawy było zwiedzanie Muzeum Pogranicza Śląsko- Łużyckiego oraz zapoznanie uczniów z wybranymi zabytkami grodu. Pan muzealnik wyczerpująco i barwnie opowiedział o zasobach tutejszej placówki. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się: wystawa żarskiej porcelany, makieta Żar jako miasta średniowiecznego oraz prezentacja multimedialna „Żary na starej pocztówce”. Kolejnym punktem eskapady było mury obronne oraz miejsca związane z żarskimi legendami.

G. Kohlman

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ