Szkoła Podstawowa w Bieniowie

XVI GMINNY KONKURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

28 maja w naszej szkole odbył się XVI Gminny Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, któremu patronował Wójt Gminy Żary, Pan Leszek Mrożek. Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej trzyosobowe zespoły rozwiązywały test wiedzy. W części praktycznej uczniowie musieli wykazać się wiedzą praktyczną i zademonstrować udzielanie pierwszej pomocy osobie pozorującej wypadek. Z zadaniami najlepiej poradzili sobie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych.

Naszą szkołę reprezentowali: Gabriel Dobrucki, Adam Kalinowski, Mikołaj Kowalczewski. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz drobny upominek.

Dziękujemy szkołom za wzięcie udziału w konkursie oraz promowanie ratownictwa wśród młodzieży.

D. Michalewicz

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ