Szkoła Podstawowa w Bieniowie

PROGRAM EDUKACJA Z WOJSKIEM

4 czerwca uczniowie klasy VII wzięli udział w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej „Edukacja z wojskiem”. 3-godzinne zajęcia prowadzone były przez żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zawierały wybrane treści z zakresu: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie poznali m.in. zasady alarmowania, sposoby szukania i wzywania pomocy, podstawy ewakuacji oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

PROGRAMY I PROJEKTY (Z)REALIZOWANE PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ